043 - 362 52 87

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut heeft na zijn opleiding tot fysiotherapeut nog een 2-jarige opleiding gevolgd tot bedrijfsfysiotherapeut. De bedrijfsfysiotherapeut is een deskundige die de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho)motorisch gedrag van werknemers systematisch onderzoekt met specifieke aandacht voor het bewegingssysteem. Op basis van de resultaten van dat onderzoek stelt de bedrijfsfysiotherapeut interventies voor (en/of voert deze uit) op het gebied van de organisatie en inhoud van de arbeid, de inrichting van de werkplek en/of (psycho)motorisch gedrag van werknemers, met het doel aandoeningen aan het bewegingsysteem zoveel mogelijk te voorkomen, weg te nemen en/of te verminderen. Daar waar de werknemer te maken heeft met een blijvende aandoening, ondersteunt de bedrijfsfysiotherapeut zowel de werknemer als de werkgever bij de re-integratie in het arbeidsproces.