043 - 362 52 87

Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen

Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen

Fysiotherapie na een C.V.A. (beroerte) wordt gegeven door een fysiotherapeut, die na de opleiding tot algemeen fysiotherapeut, een extra opleiding heeft gevolgd om C.V.A.-patiënten op een deskundige wijze te kunnen behandelen en begeleiden. Tevens is zij aangesloten bij het “Transmuraal Zorgmodel C.V.A.”. Deze deskundigheid zal eerder leiden tot een zo optimaal mogelijk herstel van de functiestoornissen en activiteiten van de patiënt dan een behandeling door een algemeen fysiotherapeut.